top of page

Muhaberat Yönetimi

Kurumunuza günlük olarak çeşitli kanallardan gelen gönderilerin kayıt altına alınarak teslim alınması, dijitalleştirilmesi ve dokümanın kurum içindeki aidiyet bilgisinin otomatik olarak tanımlanmasıdır. Dijitalleştirilen dokümanlar, metadatası ile birlikte doküman sahibine iletilir. 

Muhaberat Yönetimi hizmetini Audis Operasyon Merkezinde de yönetebilmekteyiz.

  • Gönderi takip

  • Dijitalleştirme

  • Yetkiler dahilinde dijital dokümanların sahiplerine iletimi

  • Her işlem için kullanıcılara E-Mail bilgilendirmeleri ve hatırlatmalar

image (1).png
bottom of page